Forretningsetikk: de viktigste betingelsene og prinsipper

Mange økonomiske midler kan ikke fullt ut forstå essensen av begrepet "forretningsetikk."Faktisk studerer denne disiplinen de grunnleggende prinsippene for forretningskommunikasjon og riktigheten av sin søknad.Forretningsetikk innebærer ulike relasjoner i et team, mellom lederne i forskjellige gradene, samt mellom styremedlemmer i bedrifter og selskaper.

Ledere av store selskaper spesielt organisert seminar til de viktigste etiske reglene for kommunikasjon i teamet.Dette er ikke overraskende, fordi nivået av opplæring av ansatte, evnen til å arbeide i et team i stor grad avhenger av prestisjen av selskapet, dets omdømme i den internasjonale arena.Forretningsetikk eksperter konvensjonelt delt inn i to hovedkategorier: micro og makroetika.Sistnevnte undersøker omfanget av forholdet mellom de ulike selskapene, store selskaper og til og med hele stater.Mikroetika undersøker de moralske relasjoner innenfor et bestemt bandet på ulike sosiale nivåer.Hvis vi snakker om forholdet på makronivå, kan vi skille mellom vertikale og horisontale bindinger.Den første tar for seg samspillet mellom ulike skala forretningsenheter og staten, det vil si ulike sosiale status organisasjoner.Horisontal kommunikasjon undersøker forholdet mellom aktørene i samme nivå, har de samme egenskaper og karakteristika.

etiske virksomhet er basert på de grunnleggende prinsipper.For eksempel, den personlige prinsippet åpnes, kan du si, reglene for oppførsel av hver person i samfunnet, det vil si de vanlige regler som må følges.De la siden barndommen: alle barn fra en tidlig alder forklare at bryr seg om velferden til sine kjære er viktig.Ethvert barn har hørt fra foreldre og lærere om behovet for å respektere og sette pris på menneskene rundt dem, være ærlig i samfunnet, fordi den eneste måten å lykkes og føle verdig borger av landet sitt.

Etikk i næringslivet er underlagt prinsippet om en profesjonell, som påvirker forholdet i en mer snevert utvalg.Store selskaper opprette et eget sett med regler for oppførsel på arbeidsplassen.Tross alt, skaper evnen til å utføre kollektivt arbeid harmonisk helhetsinntrykket av selskapet.Generelt etiske retningslinjer inneholder de grunnleggende prinsippene for oppførsel på arbeidsplassen.Først må den ansatte være ansvarlig, ærlig, hardtarbeidende og omgjengelig.I tillegg bør hver person forstår at mange av de dokumenter som brukes i arbeidet med å inneholde strengt konfidensiell informasjon, og for sin avsløring kan bli etterfulgt av streng straff.Arbeidsplassen relasjoner avhenger av bevissthet om hver ansatt.Kompetente ledere skape de mest gunstige forhold for fravær av konflikt og fremme vennskapelige forbindelser.

Business Ethics på makronivå er basert på en global prinsipp.Den er basert på påstanden om at moral og kultur for hver person er avhengig av kulturen i verdenssamfunnet, og alle er i stand til å påvirke omkringliggende virkeligheten.De etiske prinsippene på et globalt nivå krever overholdelse av regelverk ved hver enhet, sitt eierskap og forståelse for betydningen av påvirkning av en bestemt person i samfunnet.Du kan snakke mye om de viktigste prinsippene for etikk på ulike nivåer, men det er viktig fra tidlig alder til å forstå sitt eget ansvar for verdens kultur.Men business - den viktigste delen av livet, slik at ledere trenger ikke å misbruke mottatt av myndighetene, som de skaper en atmosfære i laget.

Moderne vitenskap identifiserer tre begrepene forretningsetikk anmeldelse.Den første tilnærmingen til studiet av etisk forretningsverdenen kalles begrepet utilitarisme, som sier at den mest kjente og anses å være moralsk riktig handling som bringer størst mulig nytte.Derfor er det mest korrekt og hensiktsmessig mål for virksomheten som som bringer mest mulig profitt blant andre alternativer.Den andre konsept - forretningsetikk deontic, basert på prinsippet om lovligheten av hvert fag av forretningsforholdet.Det vil si at en person har sine rettigheter og plikter, som ikke kan fravikes.Følgelig er den eneste sanne handlingen noe som er i tråd med menneskerettighetene som et individ, og er ikke lovfestet ansiktet.Og den tredje konseptet er ansett å være mindre omfattende enn de tidligere, som primært fokusert på forholdet av mennesker i samfunnet.Dette konseptet kalles rettferdighet tilnærming, så det vil være et godt arrangement, som vil være den mest ærlige og anstendig.