Vad är de sociala och kulturella aktiviteter?

Sociala och kulturella aktiviteter - en process som syftar till att skapa förutsättningar för största möjliga självbekräftelse och självutveckling grupper och individer inom fritid.Detta löser alla de olika problem i samband med organisationen av fritiden: med kommunikation, skapande och assimilering av kulturella värderingar och annat.Chef för sociala och kulturella aktiviteter som deltar i bildandet av en tillfredsställande miljö och offentliga initiativ inom fritid, för att lösa problemen med religiösa, historiska, kulturella, ekologiska området, problemen med familjer och barn, med hjälp av särskilda former och metoder.

erkännande och social status handlings beror till stor del på graden av utarbetandet av teoretiska grunder, avslöjar mål, omfattning, funktion, mönster.Sociokulturell verksamhet har sina egna, bara hennes inneboende egenskaper.Först av allt, det produceras på fritiden (gratis) tiden skiljer frivillighet och valfrihet, initiativ i olika grupper, aktiva individer.Sociala och kulturella aktiviteter som orsakas av regionala, nationella och etniska traditioner och egenskaper.Den kännetecknas av mångfalden av arter, som bygger på konstnärligt, politiskt, utbildning, bostäder, yrkesmässiga och andra intressen av människor i olika åldrar.Genomförandet sker i en icke-institutionella och institutionella former.Sociala och kulturella aktiviteter fri från alla typer av industriella, utbildningsprocessen, motivation vinstdrivande verksamhet.När du väljer en fritid klass, i samband med självförverkligande, självutveckling, roligt, umgås, rekreation och annat ta hänsyn till de behov och intressen för den person.

Socio-kulturell verksamhet kännetecknas av djup personlig läggning.Detta beror på det faktum att den är försedd med funktioner som definieras av social, politisk och biologisk struktur för den enskilde.Det bör noteras att verksamheten i fråga kan vara både kollektivt och individuellt.Det kännetecknas av fokus.Målet satt medvetet leder processen i rörelse.Således, efter bestämning rimligheten i de förarbeten, en analys av situationen i vilken åtgärden kommer att äga rum, valet av medel och metoder för att uppnå bestämma sekvensen av aktiviteter i den socio-kulturella sfären.

När man överväger huvuddragen markerade på ett speciellt sätt att utveckla, humanitärt.Detta beror på det faktum att dess huvudsakliga verksamhet har kulturändamål.

analys ansåg kärnan i den organisatoriska processen speglar samspelet mellan kreativa, reproduktiv och blandade (reproduktiv och kreativa) element.Formativ aktivitet anses vara en nödvändig förutsättning för existensen och utvecklingen av de mänskliga rättigheterna.Reproducerbarhet är en oundviklig och nödvändig i många former av fritidsaktiviteter, artistuppträdanden.